Stara župna crkva sv. Roka isp. Jednobrodna sa sakristijom; tri oltara: glavni mramorni sa svetohraništem i palom na kojoj su prikazani Bogorodica sa sv. Rokom i sv. Šimom; mramorni oltar prema puku s ambonom; Gospin s drvenim kipom Gospe Lurdske; drveni kip sv. Roka; gipsani kipovi Srca Isusova, sv. Josipa i sv. Ante – sva četiri kipa u nišama; škropionica u zidu kraj velikih vratiju; zvonik-preslica s dva zvona.

Novu župnu crkvu Uznesenja Marijina posvetio je nadbiskup Marijan Oblak, 1985. Crkva je jednobrodna sa sakristijom, kriptom i atomskim skloništem; kameni oltar s ambonom; kamena krstionica i škropionica; kip Majke Božje (Uznesenje) u svetištu; svetohranište intarzija umjetnika  Milana Nadinića a dar mons. P. Kera. Uz crkvu je zvonik s pet zvona.

Sv. Ivana Krstitelja (Rođenje). U selu, nedaleko župne crkve. Potječe iz 15. st. Sada je u njoj izložba crkvenog suđa i posuđa, crkvenog ruha i ostalih crkvenih predmeta. U njoj je obnovljen drveni oltar, u sredini Gospa s Djetetom, a sa strane sv. Petar i sv. Ivan,  zaštitnici Bibinja.

Sv. Ivana Krstitelja (Glavosijek). Na Punti, iz 12. st. Obnovljena 1988. ima mali oltar u apsidi, prema puku. Na pročelju je kopija natpisa koji se sada nalazi nad vratima sela u Sukošanu.

Svih Svetih. Na groblju, izgrađena 1996. Ima kameni oltar prema puku i jedno zvono na malom zvoniku.

Sv. Petar ap. U nekadašnjem naselju Petrina, sada se vide samo temelji, ostatci groblja i nekoliko stećaka.